dilluns, de novembre 06, 2006

Model IT-Management

Estic escrivint això per segona vegada... i havent passat uns quants dies... jo quin rotllo!!! Però mira, és que diuen que "qui no en fa no en conta" i ja deu ser això perquè a mi m'ha passat que instal·lant la nova versió de Performancing, ara compatible amb el Blogger-Beta, fent proves i tal, sense voler m'he carregat el post... Aauu!

Bé, el torno a escriure per mantenir la referència, però segurament que em sortirà diferent, tot i que els conceptes seran els mateixos.

El post original parlava de què Andrew McAfee ha publicat fa pocs dies un model d'aproximació a la tecnologia que pretèn facilitar el diàleg entre les funcions de IT i Management en l'organització empresarial.

Sóc del parer que aquest tema de la comunicació i interacció entre diverses funcions de les organitzacions és una font d'oportunitats considerable, més si cap veient que el post de McAffee ha generat moltes respostes.
La base de la proposa l'article de McAfee és una classificació de les noves tecnologies no en funció de les seves característiques pròpies sinó en funció de la seva integració en els models de negoci com a agents de la gestió del canvi. D'aquesta forma, ell proposa tres tipologies:

  • Function IT - assists with the execution of discrete tasks and doesn't bring complements with it e.g. spreadsheets, CAD
  • Network IT - facilitates communication and collaboration between individuals and lets complements emerge e.g. email, blogs, wikis
  • Enterprise IT - specifies and implements business processes and imposes complements e.g. ERP, CRM, SCM
També ho comentava Antonio, invitant a la reflexió en profunditat.
Com la majoria de classificacions, solament és una eina per comunicar-nos. Per això diem que parlem d'un Model, però en la realitat no existeixen separacions clares i hem de considerar sempre les tres tipologies alhora, com a un sistema complex.
Technorati Tags: