dijous, de juny 29, 2006

Entorns dAprenentatge Personal (PLE)

Molta gent coincideix en opinar que caldria canviar tot el sistema educatiu actual. Tots n'estem patint les deficiències, en major o menor mesura: ja sigui com a pares, com a alumnes, com a professors o com a professionals o empresaris, etc. Tanmateix, no tothom tenim clar quin camí caldria seguir. El tema és força ampli ja que no es limita solament a l'educació reglada sino a la formació en general. En aquest post intentaré resumir el que he estat llegint aquests dies sobre aquest tema. He començat amb la pregunta de per què ens trobem en aquesta situació, quina ha estat l'evolució del nostre pensament i crec que es poden trobar algunes pistes sobre el futur més immediat, les quals ens porten a considerar els PLE.

Ron Burnet ha estat escrivint recentment 5 posts sota el títol "The context for learning, education and the arts" (post 1, post 2, post 3, post 4, post 5).

Ron parteix de la idea de que l'entorn cultural dels educadors (jo afegeixo formadors) ha anat canviant i considera que educació, cultura i tecnologia són conceptes que estan interrelacionats. Tecnologia i cultura han anat sempre lligats i educació i cultura també és evident que s'influeixen mútuament.

Ron posa especial èmfasi en el duet tecnologia/cultura i, a través dels diversos posts, va argumentant de quina forma diversos intel·lectuals han anat teoritzant sobre aquesta interacció. Tenint en compte que Ron deixa molt clar que interpreta els canvis en clau evolutiva, un possible esquema de l'argumentació podria ser:

Pensador Conceptes i/o Exemples
McLuhan
 • "El Mitjà és el Missatge": el contingut i el mitjà no són el més important, ho és la persona.
 • "instant total awareness": quelcom entre el reconeixement i el pensament auto-reflexiu
De Kerckhove
 • El cos humà com a extensió dels ordinadors (excessiva simplificació)
Bruno Latour
 • No reconeixem la simbiosi entre subjectivitat i màquines
 • L'esforç per comprendre la nostra identitat comporta una complexitat que ens avoca a produir tecnologies més complexes
Warren Sack
 • S'intercanvia l'arrel de cognició humana. Per exemple: la memòria dels ordinadors ha passat a ser referència per a la memòria en general i, per tant, ha esdevingut referència per jutjar les nostres pròpies memòries.
Brian Cantwell Smith
 • Processos de computació (cal distingir entre programes i processos, però tant uns com els altres no són estàtics sino dinàmics)
 • Cal un sentit d'identitat que contempli dinamicitat i diferenciació al vol de tasques específiques o problemes específics incloent distincions que no s'havien imaginat "a priori", en una fase prèvia de "disseny".


Ron, finalment acaba comentant una cosa en la que estic molt d'acord: creu que en aquesta hibridació l'ús pràctic que acabem fent de la tecnologia sempre excedeix les estructures intencionals en què s'havia construit. I és en i mitjançant aquest excès que aprenem, ja que ens permet negociar una relació amb la tecnologia que crea el nostre entorn.


I bé, arribats aquí, veient l'horitzó però no el camí, ens podem preguntar: ¿Com ens prepararem?


Dimarts passat, Eduard Punset va publicar un post en què analitzava habilitats que observa en els infants d'avui i que considera que seran molt importants per fer front als reptes d'un futur proper:

 1. Capacitat de concentració
 2. Saber posar-se en la pell dels altres
 3. Reforçar la "comunitat educativa"
 4. Humor desenvolupat per ells mateixos

Ho veieu com sí que cal canviar l'enfocament? Ja no es tracta tant d'aprendre del professor perquè també es pot aprendre dels alumnes, però sobretot, és molt important que caldrà trobar com facilitar que siguin els mateixos estudiants els subjectes actius que dirigiran la seva formació.

Pel que he pogut llegir, la proposta sobre la qual s'està treballant en aquest moment són els PLE: Entorns d'Aprenentatge Personal.


Anotació final:

Si fos prou estricta acabaria aquí el post però necessito afegir aquest paràgraf, a mode de parèntesi, perquè és que no em puc estar d'expressar el goig que tinc en llegir el blog de l'admirat Eduard Punset. Després d'anys de veure els seus programes televisius, excepcionals, poder ara llegir el seu blog personal, escrit per ell, és com un luxe!


Technorati Tags ,,