dimecres, d’octubre 18, 2006

Greenhouse Girl, de Cui Jan

Ahir va ser el meu cumple. I no vaig escriure res...
Imperdonable!
Sí, ja ho sé. Bueno, escric avui, i deixo aquí un recurs de classe, a veure si em motiva :-)

------------------------------

English:

GREENHOUSE GIRL

Alone I walk past you
But have nothing to say
I dare not raise my head to look at your
(oh!) Face
You ask me where I'm heading
I point to the ocean
Your surprise seems to give me
(oh!) Praise
You ask me where I'm heading
I point to the ocean
You lead me into your greenhouse
I am intoxicated by the fragrance
And without realizing it I forget my
(oh!) Destination
You say that I am the strongest in the world
I say you are the kindest in the world
And gradually the flower and I become
(oh!) One
You say that I am the strongest in the world
I say you are the kindest in the world
You want me to stay here
You want me to be like them
I look at you and silently say that's
(oh!) Impossible
I wish I could return to that old place
I wish I could walk down that old road
But only then do I realize I can't leave you
(oh!) Girl
I will return to that old place
I will walk down that old road
Even though I'm sure I can't leave you
(oh!) Girl

----------------------------------------

Pinyin:

Huāfáng gūniang 

Wǒ dúzì zǒuguò nǐ shēnpáng,
bìng méiyǒu huà yào duì nǐ jiǎng.
Wǒ bù gǎn táitóu kànzhe nǐ de -- ō! -- liǎnpáng.
Nǐ wèn wǒ yào qùxiàng héfāng;
wǒ zhǐ zhe dàhǎi de fāngxiàng.
Nǐ de jīngqí xiàngshì gěi wǒ -- ō! -- zànyáng.

Nǐ wèn wǒ yào qùxiàng héfāng;
wǒ zhǐ zhe dàhǎi de fāngxiàng.
Nǐ wèn wǒ yào qùxiàng héfāng;
wǒ zhǐ zhe dàhǎi de fāngxiàng.

Nǐ dài wǒ zǒujìn nǐ de huāfáng
wǒ wúfǎ táotuō huā de mí xiāng
wǒ bùzhībùjué wàngjì liǎo -- ō! -- fāngxiàng.
Nǐ shuō wǒ shìshàng zuì jiānqiáng.
Wǒ shuō nǐ shìshàng zuì shànliáng.
Wǒ bùzhībùjué yǐ hé huār -- ō! -- yīyàng.

Nǐ shuō wǒ shìshàng zuì jiānqiáng.
Wǒ shuō nǐ shìshàng zuì shànliáng.
Nǐ shuō wǒ shìshàng zuì jiānqiáng.
Wǒ shuō nǐ shìshàng zuì shànliáng.

Nǐ yào wǒ liú zài zhè dìfang
Nǐ yào wǒ hé tāmen yīyàng
Wǒ kànzháo nǐ, mòmò dì shuō -- ō! -- bùnéng zhèyàng
Wǒ xiǎngyào huídào lǎo dìfang
wǒ xiǎngyào zǒuzài lǎolù shàng
zhèshí wǒ cái zhī líbukāi nǐ -- ō! -- gūniang.

Wǒ jiùyào huídào lǎo dìfang.
Wǒ jiùyào zǒuzài lǎolù shàng.
Wǒ míngzhī wǒ yǐ líbukāi nǐ -- ō! -- gūniang.
-----------------------------------------

Chinese:

崔健:花房姑娘

我独自走过你身旁
并没有话要对你讲
我不敢抬头看着你的噢……脸庞

你问我要去向何方
我指着大海的方向
你的惊奇象是给我噢……赞扬

你带我走进你的花房
我无法逃脱花的迷香
我不知不觉忘记了噢……方向

你说我世上最坚强
我说你世上最善良
我不知不觉已和花儿噢……一样

你说我世上最坚强
我说你世上最善良
你说我世上最坚强
我说你世上最善良

你要我留在这地方
你要我和它们一样
我看着你默默地说噢……不能这样

我想要回到老地方
我想要走在老路上
这时我才知离不开你噢……姑娘

我就要回到老地方
我就要走在老路上
我明知我已离不开你噢……姑娘

我就要回到老地方
我就要走在老路上
我明知我已离不开你噢……姑娘
----------------------------------------

Listen | Cui Jian | More chinese music |


Technorati Tags: , ,

7 comentaris:

Adolfo Estalella ha dit...

vaya, aunque tarde, muchas feliciades, Carme

Carme ha dit...

Muchas gracias, Adolfo!
Un placer verte por aquí.

Little devil ha dit...

Moltes felicitats en retard!!!! Molts de regals?

Carme ha dit...

Gràcies, Little Devil!!!
El que hem de fer és trobar-nos i celebrar-ho :-)

Little devil ha dit...

D'acord, li comentaré a qui tu saps i et diem alguna cosa!

Sergi F ha dit...

Encara que sigui amb retard felicitats!!!

Fins aviat.

Carme ha dit...

Gràcies Sergi!